The knowledge at which geometry aims is
the knowledge of the eternal.

Uitleg Yantras


Er zijn veel wegen om het universum, het leven en jouw levenspad te leren begrijpen. Een van die manieren is de tantra. Tantra is een verzamelnaam voor verschillende disciplines waaronder yantra, mantra en yoga. 

Tantra is een oud-Indiase filosofische stroming. De tantrische yoga onderzoekt de principes van het leven en de kosmos en de relatie tussen de binnen- en buitenwereld van de mens. Instrumenten daarvoor zijn astronomie, astrologie, numerologie, natuur- en scheikunde, alchemie,  ayurveda (de Indiase geneeskunde), (para)psychologie, wiskunde en geometrie. Tantra is een methode die ons bewust maakt van lichaam en geest en die methoden aanreikt om dat bewustzijn te vergroten, waardoor beperkingen overstegen kunnen worden. Harish Johari zegt in zijn boek Tools for tantra dat "met de methoden en de opgedane kennis uit de tantra balans, vrede en harmonie tevoorschijn komen" 

"Tantra" betekent ook weefgetouw. In een weefsel zijn door schering en inslag alle draden met elkaar verbonden. De effecten van de tantrische beoefening zijn vergelijkbaar met weven; de oefeningen hebben effect op het totaal van lichaam, geest en bewustzijn. Alles is met elkaar verbonden.

Yantra

Een yantra is een krachtig, heilig en dynamisch symbool van een bepaalde energie. Het Sanskriet woord yantra is afgeleid van het werkwoord met de wortel yam dat “het onderwerpen, beheersen, controleren of dragen” betekent. Het woord “tra’’ houdt een instrument in. Een yantra is daarmee een werktuig om de energie waarmee je werkt te gaan begrijpen, te verwerken en uiteindelijk te overstijgen. Sowieso werkt het maken van een yantra ontspannend, inzichtgevend en helend.

Yantra's zijn symbolen en worden gebruikt in de architectuur, in de oorlog, de sport, astronomie en de alchemie. Ook kan de yantra een meer beperkte betekenis hebben in de religieuze of mystieke vorm. Het is een vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid, een symbool, die een deel of het geheel van de kosmos of de natuur in zich heeft. Er zijn yantra’s van goden, godinnen en planeten. Deze website gaat voornamelijk over yantra’s van de planeten.  

In India was in het verleden, en in bepaalde tradities nog steeds, het maken van mystieke yantras voorbehouden aan de rishi’s, de wijzen. Zij verklaren het dat de essentie van het goddelijke zich aan hen heeft laten zien (smriti); kosmische energieën kunnen verdichten tot eenvoudige geometrische vormen. Veel yantra’s waren en bleven geheim. Harish Johari bracht de kunst naar het Westen. Hij gaf naast de yantra's van de planeten ook die van goden / godinnen (onder andere Shiva, Lakshmi, Gayatri en de Das Mahavidyas) en de geboorteyantra

Alle geometrische patronen (vormen) zijn ook psychologische symbolen die overeenkomen met de innerlijke bewustzijnsniveaus van de mens. Zo is het vierkant symbool voor stabiliteit en de cirkel staat voor uitdijen en krimpen. De driehoek voor op- en neerwaartse beweging. Die vormen kunnen je bewust maken van deze krachten. De yantra’s hebben voorgeschreven vormen en kleuren. Je werkt van buiten naar binnen naar het centrum toe. Het maken van een yantra is desalniettemin een creatief proces, waarin je werkt met levensenergie, prana. 

The use of sacred sound and music is one of the 
best means to bring the mind into the stateof Samadhi
or yogic oneness, absorption and bliss. Dr. David Frawley. 

mantra

Tijdens het maken van de yantra concentreer je je op het werk en op de mantra die bij de betreffende yantra hoort. Man” betekent onder andere “denken, veronderstellen en verbeelden”. Tra veronderstelt een instrument. Mantras houden je aandacht gericht. Ze brengen je naar een dieper contact met jezelf. Bovendien verhoogt het prana, de levensenergie, in je lichaam en verbetert het de adem. Een mantra werkt op fysiek, mentaal en spiritueel niveau door. 

Een aantal mantra’s zijn ooit door yogi’s “gehoord” vanuit een hogere staat van bewustzijnHet trillingspatroon van mantra’s is op het niveau van geluid, vijfde chakra, en creëert dus het element ākashā. Op het moment van ākashā ontstaat er een opening naar de stilte. 

Een mantra hoort bij een yantra, geeft een yantra vorm, en wordt tijdens het maken van een yantra gezongen, gefluisterd, inwendig gereciteerd en/of herhaald. Het reciteren kan zuiverend en harmoniserend werken, maar ook kunnen geluiden (de trillingen) emoties en spanningen losmaken en genezend werken. 

Praktisch gezien worden mantras vaak herhaald, in elk geval minimaal drie keer. In plaats van tellen wordt bij japa of ajapa gebruik gemaakt van een mālā, een kralensnoer met 27, 54 of 108 kralen, die je tussen duim en middelvinger door laat glijden. Aan het einde bij de grotere kraal gekomen, kun je bij meer dan 108 keer chanten de mala omdraaien.

Irma Jaspers
irma.jaspers@gmail.com
Tel.: 06-38258956

© 2024 Yantras

Geverifieerd door MonsterInsights